"Pattern Form เราชำนาญด้านชุดยูนิฟอร์มโรงงาน"

บริษัทแพ็ทเทิรน์ ฟอร์มของเราเชี่ยวชาญในชุดยูนิฟอร์มพนักงานโรงงานเรายึดมาตรฐานในการผลิตเป็นที่ตั้งเผื่อคุณภาพของสินค้าสูงที่สุดโดยมีลูกค้าชั้นนำ (โรงงานอุสาหกรรมขนาดใหญ่) ทั่วประเทศเป็นเครื่องยืนยัน
"นวัตกรรมการผลิตของเรา"

เราให้ความใส่ใจในวัตกรรมการผลิตชุดยูนิฟอร์มพนักงานแบบใหม่เผื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่องทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าต้องสามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

<head>เครื่องพล็อตและโปรแกรม</head>
เครื่องพล็อตและโปรแกรม

เครื่องโปรแกมทำแพทเทิร์นลิขสิทย์ของ (โทเร ประเทศญี่ปุ่น) ที่ได้มาตรฐานสากลทำให้แบบชุดและไซส์ของชุดฟอร์มมีความแม่นยำและคลาดเคลื่อนน้อยทั้งสามารถเก็บข้อมูลเพื่อรองรับบริการในภายหลัง

<head>เครื่องฟิวส์ปกเสื้อและฝากระเป๋า</head>
เครื่องฟิวส์ปกเสื้อและฝากระเป๋า

ทุกชิ้นงานปกเสื้อ ฝากระเป๋าและชิ้นข้อแขน ต้องผ่านระบบอัดความร้อนเผื่อให้ปกจะเรียบตึงไม่เสียรูปตลอดอายุงาน

<head>เครื่องตัดขี้ด้ายหัวแบตเตอเลี่ยน</head>
เครื่องตัดขี้ด้ายหัวแบตเตอเลี่ยน

เพื่อควบคุมคุณภาพและเวลาทุกชิ้นงานต้องเก็บขี้ด้ายและ Q.C. ก่อนบรรจุหีบห่อและจัดส่ง

<head>เครื่องอัดบล็อกกระเป๋าเสื้อ </head>
เครื่องอัดบล็อกกระเป๋าเสื้อ

กระเป๋าเสื้อทั้งหมดใช้บล็อกอัดรีดให้ได้ขนาดที่เป็นมาตรฐานของบริษัท

"เราใส่ใจทุกรายละเอียดและขั้นตอนการผลิต
เพราะคุณภาพคือสิ่งที่เราภูมิใจ"

      ทางบริษัทแพ็ทเทิร์น ฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ผลิตเองโดยตรงและไม่ผ่านการว่าจ้างบุคคลที่สามและมีความชำนาญด้วยระบบแผนกทำให้ขั้นตอนการผลิตมีความชัดเจน ด้วยมาตราฐานของบริษัทเรามั่นใจในคุณภาพและบริการโดยมีกลุ่มลูกค้าในอุสาหกรรมต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

แผนกตัด

ทางบริษัทใช้เครื่องมือทันสมัยในการวาดแพ็ทเทิร์นเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักสากลและตรงกับต้นแบบ
ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกไซส์จะตรงตามความต้องการ

<head>แผนกตัด</head>
<head>แผนกตัด</head>
<head>แผนกตัด</head>
<head>แผนกตัด</head>

แผนกรีดชิ้นงาน

ทุกชิ้นงานต้องรีดและตกแต่งก่อนส่งต่อให้แผนกเย็บผ้า เพื่อความเรียบร้อยได้มาตรฐาน

<head>แผนกรีดชิ้นงาน</head>
<head>แผนกรีดชิ้นงาน</head>
<head>แผนกรีดชิ้นงาน</head>
<head>แผนกรีดชิ้นงาน</head>

แผนกเย็บผ้า

ทางเราแยกชิ้นงานเย็บและแจกจ่ายให้ทีมช่างคุณภาพเป็นแผนกๆ เพื่อที่ได้งานเย็บที่มีมาตรฐานและชำนาญ ด้วยการเย็บฝีเข็ม 12-13 ตะเข็บต่อนิ้วจะทำให้ชิ้นส่วนประกอบแน่นและไม่เบี้ยว

<head>แผนกเย็บผ้า</head>
<head>แผนกเย็บผ้า</head>
<head>แผนกเย็บผ้า</head>
<head>แผนกเย็บผ้า</head>
<head>แผนกเย็บผ้า</head>
<head>แผนกเย็บผ้า</head>
<head>แผนกเย็บผ้า</head>
<head>แผนกเย็บผ้า</head>

แผนกแพ็คกิ้ง และ จัดส่ง

ทางเราตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ครบถ้วนพร้อมคัดแยกสินค้าตามออเดอร์ไซส์อย่างถูกต้องก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าในเวลาที่กำหนด

<head>แผนกแพ็คกิ้ง และ จัดส่ง</head>
<head>แผนกแพ็คกิ้ง และ จัดส่ง</head>
<head>แผนกแพ็คกิ้ง และ จัดส่ง</head>
<head>แผนกแพ็คกิ้ง และ จัดส่ง</head>

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจ Pattern Form เพื่อผลิตชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

ทางเรามีประสบการณ์ในการผลิตชุดยูนิฟอร์มพนักโรงงานมายาวนานและพร้อมให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจ

<head>ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจ Pattern Form เพื่อผลิตชุดยูนิฟอร์มพนักงาน</head>
<head>ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจ Pattern Form เพื่อผลิตชุดยูนิฟอร์มพนักงาน</head>
<head>ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจ Pattern Form เพื่อผลิตชุดยูนิฟอร์มพนักงาน</head>
<head>ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจ Pattern Form เพื่อผลิตชุดยูนิฟอร์มพนักงาน</head>