นโยบายของเรา

'' ยืดถือความซื่อตรงต่อคู่ค้า ใส่ฟอร์มดี อารมณ์ดี ชีวิตดี ''


นวัตกรรมการผลิต

ทางบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง รวมถึงการนำนวัตกรรมการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการผลิตสินค้า

เครื่องพล็อตและโปรแกรมแพ็ทเทิร์น

โปรแกมทำแพทเทิร์น ลิขสิทย์ของ (โทเร ประเทศญี่ปุ่น)

ที่ได้มาตรฐานสากล

เครื่องฟิวส์ปก

ปกเสื้อระบบอัดฟิ้ว ปกจะเรียบตึงตลอดอายุงาน

เครื่องตัดขี้ด้าย

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบรรจุหีบห่อและจัดส่ง

เครื่องอัดบล็อกกระเป๋าเสื้อ

กระเป๋าเสื้อใช้บล็อกอัดรีดให้ได้มาตรฐาน

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการผลิต เราผลิตสินค้าทั้งหมดเองโดยตรง ซึ่งทำให้สินค้ามีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน

แผนกตัด

ทางบริษัทใช้เครื่องมือทันสมัยในการวาดแพ็ทเทิร์นเพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าไซร์จะตรงตามความต้องการ

แผนกรีดชิ้นงาน

รีดและตกแต่งชิ้นงานก่อนเย็บเพื่อความเรียบร้อยได้มาตรฐาน

แผนกเย็บ

แยกชิ้นงานเย็บเป็นแผนกโดยทีมช่างคุณภาพและมากประสบการณ์ เพื่อได้งานเย็บที่มีมาตรฐาน การเย็บฝีเข็ม 12-13 ตะเข็บต่อนิ้ว

แผนกแพ็คกิ้ง

ตรวจสอบคุณภาพและนับจำนวน คัดแยกตามไซร์อย่างถูกต้องก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

การบริหารจัดการ

ทางเรามีทีมงานฝ่ายขายมากประสบการณ์และพร้อมให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจ